Utgiven av  ITH:
Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv,
Institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Nr 2/3 - 2000

Gästredaktör: Jonas Carlquist
Redaktör
: Helena Francke

ISSN: 1402-151X
ISSN (print): 1402-1501


Innehåll:

Ledare

Anna-Malin Karlsson och Per Ledin
Cyber, hyper och multi
- några reflektioner kring IT-ålderns textbegrepp

Elisabeth Björck Orvehed
Hur publicerar SvD och DN sina nyheter på Webben?

Martin Engebretsen
Tale -skrift - digital skrift
- Om digitalisering og språklige funktioner

Lars Melin
Textens accessoarer

Jonas Carlquist
Att läsa ett dataspel
- Om digitaliserade rollspel som berättelser

Ylva Hård af Segerstad
Electronic Letters to the City Council
- factors influencing the composition of e-mail messages

Boel Elmroth
Att ha ord
- IT-språket i vardagen

Ola Karlsson
Måste du snart tala engelska med kylskåpet?

Mona Önnestam
DAISY, digitala talböcker
- från svensk idé till internationell standard

Melissa Terras
Towards a Reading of the Vindolanda Stylus Tablets
- Engineering Science and the Papyrologist

Charlotte Wallberg
Almqvist och Ibsen på webben
- två metoder för elektronisk publicering


åter till:

Senast uppdaterad: 2001-04-02
Helena Francke