Human IT - tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv

ITH - Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv och
Center for Collaborative Innovation vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås
Human IT / ITH
501 90 Borås
Tfn. 033-435 44 21 (redaktör)
Fax. 033-435 40 05
E-post. human.it@hb.se
ISSN 1402-151X
 
 

Senast uppdaterad: 2014-08-12
Jonas Söderholm

University College of Borås
Human IT / ITH
SE-501 90 Borås, Sweden
Phone. +46 33 435 44 21 (editor)
Fax. +46 33 435 40 05
E-mail. human.it@hb.se
ISSN 1402-151X
 
Published with support from
University College of Borås and
Nordic board for periodicals in the
humanities and social sciences